2013. február 8., péntek

Adalék a február 14-i könyvbemutatóhoz

Az Egyesület által szervezett február 14-i könyvbemutatóhoz (lásd az előző bejegyzést) kapcsolódóan ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi interjút Tóth Gábor Attilával, a bemutatásra kerülő kötet ötletgazdájával és szerkesztőjével.

"Az Alaptörvény fő problémái nem oldhatók meg jogértelmezéssel" - Tóth Gábor Attila alkotmányjogásszal Sólyom Péter beszélget. Fundamentum, 2012/4. szám. 67-75. o.

2013. február 6., szerda

Könyvbemutatóval egybekötött közgyűlésA Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete
2013. február 14-én, csütörtökön 16:00 órai kezdettel
tartja könyvbemutatóval egybekötött éves rendes közgyűlését.

PROGRAM

16:00
Tóth Gábor Attila (ed.) Constitution for a Disunited Nation kötet magyar nyelvű könyvbemutatója
   A könyvbemutatót megnyitja Kukorelli István egyetemi tanár, a MAE elnöke.
   A kötetet bemutatja:
Sonnevend Pál egyetemi docens, dékánhelyettes (ELTE)
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán tanársegéd (ELTE)
Szigeti Tamás M.Phil. (Oxford University)
 A beszédeket követő vitában részt vesz Tóth Gábor Attila egyetemi docens, a kötet szerkesztője.

17:30
Éves rendes közgyűlés
Napirendi pontok: az elnökségi és költségvetési beszámoló, a 2013. évi költségvetés elfogadása
(Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 17:45.)
A közgyűlés helyszíne: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
     Dósa Auditórium (I. emelet, 109.)